найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Европейски програми за финансиране - European funding programs | Българо-швейцарска програма за сътрудничество
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать авторомКакова реальная стоимость жизни. Заблуждение
О, воскликнет озабоченный натуральностью и полезностью своего пропитания читатель из Одессы в округе Линкольн штата Вашингтон в США, да в Воронеже хлебный ценовой рай. Я ем organic хлеб за $19.95. (И не подумайте, что за килограмм.)

Справедлива ли такая цена?

rostTar.NetNotebook.Net
  Угарный газ
Выхлопные газы. Печи. Концентрация. Первая помощь. Лечение. Смерть.

Распространенный тип смертельного отравления?
Самоубийство?

Отравление.NetNotebook.Net
 

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:
Какво представлява Българо-швейцарската програма за сътрудничество?

Българо-швейцарска програма за сътрудничество

Финансиране на дейности, влизащи в състава на основните области на Българо-швейцарската програма за сътрудничество

Нов инструмент за финансиране на проекти във България е Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения Европейски съюз.
По тази програма е предвидено финансиране на дейностите по техническата помощ при изготвянето на проектите в приоритетните области - околна среда и насърчаване на частния сектор.

Основните области, които ще бъдат финансирани по Българо-швейцарската програма за сътрудничество са:

1. „Сигурност, Стабилност и подкрепа за реформите" (26.75 млн. шв. фр.) - към тази ос можем да дадем следните примери, заимствани от вече представени проекти: проследяване на откраднати превозни средства, обмяна на практически опит в сферата на миграцията, превенция на закононарушения, извършени от непълнолетни и други.

2. „Околна среда и инфраструктура" (27.4 млн. шв. фр)

3. „Насърчаване на частния сектор" (3 млн. шв. фр.) - цел на тази приоритетна ос е развитие на частния сектор и стимулиране на износа на малките и средни предприятия.

4. „Развитие на човешките ресурси и социалните дейности" (6 мнл. шф. фр.) - основната част от проектите, които ще се финансират чрез тази ос са със цел разширяване академичния обмен между България и Швейцария и подпомагане на съвместни българо-швейцарски изследователски дейности.

Два подхода ще се прилагат при изпълнението на програмата: чрез проекти- приоритетни оси 2 и 3 и чрез тематични фондове - приоритетни оси 1 и 4.

Във връзка с програмата предстои създаването на Тематичен фонд „Реформи, свързани с участието на гражданското общество" и Фонд за партньорства и експертна помощ. В процедурата ще могат да участват публични, частни или неправителствени организации от България като част от консорциум, ръководен от швейцарския партньор.

Според приоритетната ос, по която се кандидатства, към кандидатите има конкретни изисквания, но ако трябва да обобщим - за финансиране чрез Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения Европейски съюз могат да кандидатстват държавни и общински организации и институции, научно-изследователски центрове, неправителствени организации, бизнес центрове и частни организации, като е важно да се отбележи, че принципът на осъществяването на проектите е двустранното сътрудничество, тоест въз основа на своят опит и компетенции швейцарските организации и институции, които ще бъдат партньори по проекта ще дават насоки, рамки и ноухау, с помощта на които българските организации и институции да осъществяват дейности, съобразени със целите на програмата.

Финансирането по Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения Европейски съюз е в размер на 60% от общата сума на разходите по проекта, но при положение, че проектът получи допълнително финансиране от национални, регионални и местни структури делът на общото финансиране не трябва да надхвърля 85%. Мерките за подкрепа на институционалното изграждане и техническата помощ, подкрепата за мерките, приложени от неправителствени организации, както и финансовата помощ в полза на частния сектор може да бъде изцяло финансирана от програмата.

(цитат) Чрез този финансов принос Швейцария допринася за намаляване на икономическите и социални разлики в разширения Европейски съюз. От 2007 година Швейцария финансира с 1 милиард шв. франка проекти и програми в полза на десетте страни, приети за членки на ЕС през май 2004 година. Новоприетите в ЕС през 2007 г. държави България и Румъния ще бъдат финансирани допълнително с 257 милиона шв. франка.

Приносът за България в размер на 76 милиона шв. франка ще се реализира под формата на проекти и програми, които Швейцария ще направлява на място. Споразумението урежда предмета и прилагането на швейцарския финансов принос. Швейцария взема участие в области, в които България е заявила, че има най-голяма нужда да наваксва и в които Швейцария е конкурентоспособна (например експертни познания). В тези области са включени: сигурност и реформи, подкрепа на гражданското общество, интеграция на малцинствата, околна среда и инфраструктура, подпомагане на частния сектор, изследване и образование, както и институционално партньорство. (край на цитата, източник)

Контактна информация:

Министър по управление на средствата от Европейския съюз

Томислав Дончев

ел. поща: minister.eufunds@government.bg

тел.(+359 2) 940 20 65

факс: (+359 2) 988 48 30

Съвет за координация при управление на средствата от ЕС

Юлиана Николова - съветник на министър-председателя и Секретар на Съвета

ел. поща: eufunds@government.bg

тел.(+359 2) 940 30 31

факс: (+359 2) 981 73 36

Национално координационно звено

Министерски съвет

Дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС"

Евдокия Кръстева- началник отдел „Програми, финансирани от КФ и ЕФРР на ЕС"

ел.поща: е.krasteva@government.bg

тел. (+359 2) 940 29 12

факс: (+359 2) 988 48 30

Полезни връзки:

Швейцарският принос към други страни посредством сключени договори за партньорство

Намиране на нетърговски партньори в Швейцария

Сайт на швейцарския принос за разширяване

Федерално Министерство на външните работи FDFA

Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество (SDC)

Държавен секретариат по икономически въпроси (SECO)

 
07июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker