найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Европейски програми за финансиране - European funding programs | Инструмент Шенген
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать автором   

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:
Какво се финансира чрез Инструмента Шенген и кои са ресорни институции по него?

Инструмент Шенген

Ресорни ведомства и разпределение на компетенциите във връзка с Инструмента Шенген

Инструментът Шенген е създаден за целево финансиране за подпомагаме изпълнението на т. нар. Шенгенско споразумение.
Националната индикативна програма и годишните индикативни програми към инструментът Шенген включват дейности, насочени към:

- инвестиции, свързани с оборудване (превозни средства, оборудване за наблюдение и контрол на границите, специално техническо оборудване за наблюдение и контрол, специално техническо оборудване за провеждане на полицейски операции в граничните зони и др.)

- инвестиции, свързани с изграждането и поддържането на Шенгенската информационна система и на Визовата информационна система

- инвестиции, свързани с оптимизирането и модернизирането на обекти в граничната зона, предназначени за осигуряване сигурността на границите

- обучения за повишаване квалификацията на персонала

- други дейности, свързани непосредствено с осъществяването на граничния контрол на външните граници на ЕС, както и дейности, подпомагащи подготовката, изпълнението, наблюдението и контрола на мерките по Инструмента Шенген

В рамките на Инструмента Шенген могат да бъдат подкрепяни дейности с бенефициенти съответните дирекции на Министерството на вътрешните работи, ангажирани с изпълнението на Шенгенското споразумение, на Министерството на външните работи относно дипломатическите и консулските служби, изграждане на резервен Визов център и модернизация на съществуващия, на Министерството на финансите, които са бенефициенти по техническата помощ, и на Държавна агенция "Национална сигурност" относно изпълнението на Шенгенското споразумение.

Управляващ орган на националната индикативна програма е Комитета за управление, наблюдение и контрол на Инструмента Шенген, който включва в състава си: министъра на вътрешните работи, който е председател и членовете на Комисията - заместник-министърът на финансите, отговарящ за управлението на средствата от ЕС, заместник-министърът на външните работи, отговарящ за консулската дейност, заместник-министърът на вътрешните работи, отговарящ за взаимодействието със структурите на ЕС, заместник-председателят на Държавна агенция "Национална сигурност", отговарящ за взаимодействието със структурите на ЕС, и представител на заместник министър-председателя, отговарящ за координацията по планирането, управлението, наблюдението и контрола на средствата от Европейския съюз. В заседанията на Комисията като наблюдатели участват: представител на Постоянното представителство на Европейската комисия в България, заместник-министър на финансите, определен от министъра на финансите, директорът на дирекция "Управление на средствата от Европейския съюз", директорът на дирекция "Национален фонд", директорът на дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" и директорът на дирекция "Одит на средствата от Европейския съюз" на Министерството на финансите.

Секретариат към комитета е дирекция "Международно сътрудничество" на Министерството на вътрешните работи.

Изпълнителна агенция по Инструмента Шенген е дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" на Министерството на
финансите.

Сертифициращ орган по проектите е дирекция "Национален фонд" на Министерството на финансите.

Одитиращ орган е дирекция "Одит на средствата от Европейския съюз" на Министерството на финансите.

Средствата се усвояват от Министерство на вътрешните работи и неговите ресорни Дирекции.

Полезна информация може да бъде открита в информационния портал за Европейските фондове и на страницата на МВР за Инструмент Шенген

 
07июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker