найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Европейски програми за финансиране - European funding programs | Инструмент за Сътрудничество в развитието
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать автором   

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:
Кои са допустимите кандидати за финансиране чрез Инструмента за Сътрудничество в развитието?

Инструмент за Сътрудничество в развитието

Обща информация и приоритетни групи дейности за Инструмента за Сътрудничество в развитието

Инструментът за сътрудничество в развитието е съвкупност от политиката на развитие на ЕС и всички форми на сътрудничество с развиващите се страни, страните в преход и индустриализираните страни. Основните цели на Инструментът за сътрудничество в развитието са намаляване на бедността в страните и регионите-партньори и реализиране на целите на вътрешната политика на ЕС. Основните цели ще бъдат постигнати чрез поддържане на икономическо, финансово, научно-техническо, както и всички други форми на сътрудничество между партниращи си страни и региони.
Стратегическите цели, които са заложени при създаването на Инструментът за сътрудничество в развитието са:

- Финансиране на мерки, насочени към сътрудничеството със страни, територии и региони, които не членуват в Общността, презокеанските страни и територии, които не са подпомагани по линия на предприсъединителния инструмент или от инструмента за европейско съседство и партньорство;

- Поддържане на икономическо, финансово, научно-техническо и всякакви други форми на сътрудничество между партниращите си страни и региони за намаляване на бедността в тях;

- Инструментът финансира сфери на сътрудничество, които са установени чрез договори за партньорство и сътрудничество или други двустранни инструменти между страните партньори.

Сферите на сътрудничество, които се финансират чрез Инструмента са:

- Човешкото и социално развитие - включително и теми, свързани със здравето и населението;

- Равенство между половете;

- Градоустройство;

- Защита на околната среда;

- Трайно развитие на природните ресурси;

- Инфраструктура - включваща: вода, транспорт, електроснабдяване, телекомуникации, системи за безопасно управление, мерки за пестене на енергия;

- Частен и производствен сектор;

- Икономическа инфраструктура;

- Търговия и инвестиции;

- Заетост, социално единство и защита;

- Спазване на основните човешки права (стандарти за работната ръка);

- Митници и данъци;

- Макроикономическа и структурна реформа;

- Секторна реформа;

- Основно, средно, висше и професионално образование;

- Проучвания и сътрудничество при развитие на научни и техническо капацитети;

- Културно сътрудничество, академичен и културен обмен;

- Взаимно разбирателство между Общността и страните и регионите партньори;

- Развитие на гражданското общество, диалога с неправителствените организации и асоциации, медиите и социалните партньори;

- Подкрепа за институции, насочени към насърчаване на добро управление, засилване на върховенството на закона, обучаване на администрациите и местните власти, подобряване на обществените услуги и изравняване на институционалните и регулаторни рамки;

- Политически диалог;

- Прокламиране и защита на човешките права и свободи и подкрепяне за процесите на демократизация, включително оказване на подкрепа и наблюдение на избори;

- Регионално сътрудничество и интеграция, включително такава между индустриални партньори;

- Трансгранично сътрудничество;

- Правосъдие, юридическо, полицейско, данъчно, финансово и митническо сътрудничество;

- Аспекти от предоставянето на убежище и легалната и нелегална имиграция - граничен контрол, повторно допускане и връщане, международна защита;

- Помощ за бежанци, изселници и откъснати от родината хора;

- Предотвратяване, разрешаване и справяне с конфликти;

- Преход от спешна помощ към рехабилитация, дългосрочно развитие, реконструкция и постконфликтно преустройство и възстановяване;

- Предотвратяване на природни бедствия.

Допустими кандидати за финансиране чрез Инструментът за сътрудничество в развитието са:

- държавите членки;

- страните и регионите партньори и техните институции;

- региони, области, провинции, общини;

- съвместни органи, създадени между страните и регионите и Общността;

- международни и регионални организации;

- органи на ООН;

- области и мисии;

- международни финансови институции;

- областни банки, допринасящи за изпълнението на целите на инструмента;

- агенции на ЕС;

- обществени, правителствени и местни органи и техните събирателни;

- компании, фирми и други частни организации;

- финансови институции, които предоставят, спомагат за и финансират частните инвестиции в страните и регионите партньори;

- недържавни организации - НПО, местни асоциации, търговски асоциации и сдружения, граждански групи, потребителски организации, женски и младежки организации, учебни, културни, изследователски и научни организации, университети, църкви и религиозни асоциации и общности, медии, организации, представляващи икономически и социални интереси, местни организации, участващи в децентрализираното регионално сътрудничество и интеграция;

- частни лица.

Региони, които са целеви за финансиране чрез този инструмент - държавите членки на ЕС, страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, Латинска Америка, страните от ОНД, развиващите се страни, страните от Азия.

Допустими за изпълнение са следните групи дейности:

- подготвителни, наблюдателни и оценъчни действия, необходими за прилагането на инструмента и постигане на целите му - проучвания, срещи, информация и събуждане на обществения интерес, подготвителни дейности и дейности по издаване на информационни материали;

- създаване на компютърни мрежи за обмен на информация;

- административна и техническа помощ, необходими на Европейската Комисия при изпълнение на програмата;

- многогодишни програми.

Разполагаемият бюджет на Инструмента за сътрудничество в развитието за периода 2007 - 2013г. е 17 055 млн. евро.

Официална страница на Инструмента за сътрудничество в развитието

 
07июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker