найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Европейски програми за финансиране - European funding programs | Проектни мерки по програма ФАР
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать авторомГлобальное похолодание в квартирах
Инженерные ответы инженера экс-метролога в Теплотехнической лаборатории и начальника Лаборатории давления и расхода ПАПО им. Калинина город Пермь.

Холодно в квартире?
Холодно в офисе?

Холодно.NetNotebook.Net
  Результаты операции "глобальное потепление"
... не надо "делать аналитику", чтобы понять могущество КНР. Достаточно зайти в магазин и внимательно посмотреть на шильдики, надписи, этикетки - на большинстве товаров где-нибудь да вылезет "Made in PRC", "Made in China", "страна происхождения: Азия"
"Китай принял Обаму, предельно его унизив"
YUAN.NetNotebook.Net
 

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:

Проектни мерки по програма ФАР

Групи дейности по програма ФАР

В тази статия ще предоставим кратка информация за отделните проектни мерки, влизащи в състава на програма ФАР.
1. Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия - по тази мярка могат да кандидатстват общини, бизнес центрове, НПО (неправителствени организации), както и фирми, отговарящи на характеристиките за Малки и Средни Предприятия. Европейският съюз финансира максимум 65% от общата сума на проекта, като за обща сума са поставени максимални граници в зависимост от вида на организацията, която кандидатства.

2. Въвеждане на клъстерен подход и установяване на пилотен клъстърен модел - тук изпълнител е Министерството на икономиката и енергетиката чрез Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/

3. Подкрепа за изпълнението на Националната иновационна стратегия - кандидати могат да бъдат изследователски организации от публичния сектор, вкл. технически университети, БАН, и др., които могат да подадат проект самостоятелно или в партньорство с друга/и изследователски организации. Финансирането от страна на ЕС е в размер на 50 000 евро, които трябва да бъдат не по-малко от 75% от общата сума на проекта (което означава, че общата сума на такъв проект не трябва да надвишава 66 - 67 000 евро)

4. Схема за безвъзмездна помощ "Конкурентоспособност" - по тази мярка могат да кандидатстват юридически лица и ЕТ, които отговарят на изискванията за микро, малки и средни предприятия и имат годишен оборот над 100 000 лв. Финансирането е в размер на максимум 65%, а като суми границите са - минимална 10 000 евро и максимална - 50 000 евро.

5. Схема за безвъзмездна помощ "Конкурентоспособност - 2" - по тази мярка могат да кандидатстват юридически лица и ЕТ, които отговарят на изискванията за микро, малки и средни предприятия и имат годишен оборот над 100 000 лв. Финансирането е в размер на максимум 65%, а като суми границите са - минимална 10 000 евро и максимална - 50 000 евро.

6. Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия – фаза 3 - по тази мярка могат да кандидатстват юридически лица и ЕТ, които отговарят на изискванията за микро, малки и средни предприятия и имат годишен оборот над 100 000 лв. Финансирането е в размер на максимум 65%, а като суми границите са - минимална 10 000 евро и максимална - 50 000 евро.

7. Инициативи за развитие на клъстери - фаза 2 - тук изпълнител е Министерството на икономиката и енергетиката чрез Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/

8. Техническа помощ към ИАНМСП за изпълнението на проект BG 2005/017-353.10.06 " Подкрепа за изпълнението на Националната иновационна стратегия" - условията за кандидатите са следните: в последните 2 години да имат оборот от поне 500 000 евро и да имат компетенции в областите Иновации, Анализи на развитието и Трансфер на технологии. Максималният размер на безвъзмездната помощ е 350 000 евро.

9. Образователни и консултантски услуги по управление и стопанска дейност на персонала на новосъздадените 26 консултантски центрове в системата на НЗК - тук изпълнител е Министерството на икономиката и енергетиката

10. Консултантска грантова схема за малки и средни предприятия - по тази мярка могат да кандидатстват юридически лица и ЕТ, които отговарят на изискванията за микро, малки и средни предприятия. Финансирането е в размер на максимум 65%, а като суми границите са - минимална 1 000 евро и максимална - 3 250 евро. Общата стойност на проекта не бива да надхвърля 5 000 евро.

11. Схема за безвъзмездна помощ за стимулиране на публично-частното партньорство - тази мярка е разделена на два компонента. Първият от тях е Разработване на проекти за публично-частно партньорство и по него могат да кандидатстват само общини или обединения на общини. Вторият компонент е Създаване на регионални центрове за привличане на инвестиции, като по него участие могат да вземат юридически лица с нестопанска цел като НПО, бизнес центрове, бизнес инкубатори, като изискването за тях е да са регистрирани най-малко 2 години преди обявяването на проекта. И при двата компонента финансирането е на принципа - максимум 75% финансиране от европейските фондове и суми, не по-малки от 5 000 евро и не по-големи от 25 000 евро.

И за финал отново припомняме официалната интернет страница на Изпълнителната Агенция по Програма ФАР

 
07июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker