найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Европейски програми за финансиране - European funding programs | Рамкова програма за Конкурентоспособност и иновации
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать автором  О пользе и вреде сахара
"Статья совершенно замечательна своей агрессивностью и односторонним взглядом на человеческое питание. Автор не предлагает никакой альтернативы и сахар положил в основу всех сегодняшних бед человечества."
Сахар - наркотик с продуктовой полки???
Recipes.NetNotebook.Net
 

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:

Рамкова програма за Конкурентоспособност и иновации

Оперативни програми, влизащи в състава на РП за Конкурентоспособност и иновации

Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации е създадена с цел да стимулира икономическия растеж и създаването на нови работни места в рамките на ЕС. Програмата насърчава иновативните дейности, свързани с използването на информационни технологии, екологични технологии и на възобновяеми източници на енергия. Това става финансова и информационна подкрепа на мерки за засилване на конкурентоспособността и иновативността на малките и средните предприятия в ЕС.
За финансиране по Рамковата програма могат да кандидатстват:

- изследователски центрове;

- административни звена;

- малки и средни предприятия;

- агенции;

- търговски камари.

В състава на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации се включват три оперативни програми:

1) Програма за предприемачество и иновации - основните цели на програмата са:

- улесняване достъпа до финансиране на малките и средните предприятия чрез инвестиции от рисков капитал и инструменти за гарантиране на заеми

- осигуряване на услуги в подкрепа на бизнеса и иновациите чрез мрежа от регионални центрове – Enterprise Europe Network

- насърчаване на предприемачеството и иновациите

- подкрепа за екологични иновации

- подкрепа на изработването на политика, насърчаваща предприемачеството и иновациите – провеждане на конференции

2) Програма за подпомагане на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии - цели на програмата:

- създаване на единно европейско информационно пространство

- укрепване на европейския вътрешен пазар за информационни и комуникационни технологии и за производните им продукти и услуги

- насърчаване на иновациите чрез по-широко внедряване на информационните и комуникационните технологии и по-големи инвестиции в този сектор

- създаване на inclusive информационно общество и на по-ефективни услуги от обществен интерес

- подобряване на качеството на живот

Проектите, които се финансират чрез обявяване на конкурси се обособяват в 3 типа:

- големи пилотни проекти, фокусирани върху оперативната съвместимост на електронните услуги в ЕС

- пилотни проекти за иновативно внедряване и използване на ИКТ в публичния и частния сектор

- мобилизиране на критична маса и обмен на информация между бизнеса и институциите, отговорни за политиките

Примери за конкретни проекти, които се финансират по тази оперативна програма:

- ИКТ за здраве, достойно стареене и равностойно положение в обществото

- Дигитални библиотеки

- ИКТ за публична администрация и за управление

- ИКТ за енергийна ефективност, околна среда и интелигентна мобилност

- Многоезикова Мрежа

- Информацията в обществения (държавен) сектор

- Еволюция на Интернет и безопасност

- Отвореност за иновации, опит на потребителите и "living labs" (включване на всички заинтересовани лица, включително и крайните потребители, в разработването на нови ИКТ-базирани услуги и продукти)

3) Програма за интелигентна енергия в Европа - основни цели на програмата:

- насърчаване на енергийната ефективност и на рационалното използване на енергийните източници

- популяризиране на нови и възобновяеми източници на енергия и енергийното разнообразие

- подпомагане на енергийната ефективност и на новите енергийни източници в транспорта

Като пример за дейности, които се финансират чрез тази оперативна програма можем да дадем:

- енергийна ефективност при сгради и продукти

- ефективен транспорт чрез - алтернативни горива и енергийно-ефективни превозни средства; енергийно-ефективен транспорт; изграждане на капацитет сред съществуващите агенции

- т.нар. интегрирани инициативи, включващи: обучение, енергийни услуги и устойчиви енергийни общества

- възобновяеми енергийни източници, включващи: възобновяемо електричество, възобновяеми отопление и охлаждане, малко-мащабни възобновяеми енергийни решения за домовете, био-горива

- европейски мрежи за местни дейности

Бюджетът на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации за периода 2007 - 2013г. е в размер на 4,22 млрд. евро.

За подробна информация за кандидатстване, срокове и необходими документи - официалната страница на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации е Рамкова програма за Конкурентоспособност и иновации

 
07июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker