найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Европейски програми за финансиране - European funding programs | Териториално сътрудничество
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать авторомПравославная церковь. Нацисты. Документы
Преподаватель теологии Георгис Мустакис нашёл это послание в архивах русского монастыря Афона - в монастыре Святого Пантелеймона. Документ был напечатан в в журнале «Сигнал», который издавали нацисты.
Я не вижу ничего положительного?
Греция-Финляндия.NetNotebook.Net
 Какова реальная стоимость жизни. Заблуждение
О, воскликнет озабоченный натуральностью и полезностью своего пропитания читатель из Одессы в округе Линкольн штата Вашингтон в США, да в Воронеже хлебный ценовой рай. Я ем organic хлеб за $19.95. (И не подумайте, что за килограмм.)

Справедлива ли такая цена?

rostTar.NetNotebook.Net
  

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:
Кои дейности са допустими за финансиране в графа Териториално сътрудничество?

Териториално сътрудничество

Оперативни програми в частта Европейско териториално сътрудничество

Териториалното сътрудничество е приоритетна цел, влизаща в състава на Кохезионния фонд и финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Европейското териториално сътрудничество е предназначено за подкрепа на интеграцията на територията на ЕС чрез подпомагане в ключови области на трансгранично, транснационално и междурегионално равнище.
Оперативните програми за териториално сътрудничество са:

- Програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на Европейския съюз: България - Гърция и България - Румъния с финансиране от ЕФРР;

- Програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз: България - Турция, България - Република Македония, България - Сърбия с финансиране от ЕФРР и от Инструмента за пред-присъединителна помощ (ИПП) на ЕС;'

- Програмата за Черноморския басейн - с финансиране от ЕФРР и от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство (ЕИДП);

- Програмата за транснационално сътрудничество в Зона "Югоизточна Европа";

- Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC;

- Програма INTERACT II за оперативно съдействие;

- Оперативна програма ESPON 2013 (Европейска мрежа за наблюдение на териториалното планиране);

- Оперативна програма URBACT II.

България ще се възползва от финансирането в графа Териториално сътрудничество, за да развива сътрудничеството в следните области:

- насърчаване на предприемачеството, по-конкретно развитие на МСП, туризъм, култура и трансгранична търговия;
- насърчаване и подобряване на съвместното опазване и управление на природните и културни ресурси, както и предотвратяване на природни и технологични рискове;
- подкрепа за връзките между градските и селските райони;
- намаляване на изолацията чрез подобрен достъп до транспортни, информационни и комуникационни мрежи и услуги, и трансгранични системи и съоръжения за вода, отпадъци и енергия;
- развитие на сътрудничество, капацитет и съвместно използване на инфраструктури, по-конкретно в сектори като здравеопазване, култура, туризъм и образование;
- стимулиране развитието на трансгранични пазари на труда, местни инициативи за заетост, равенство на половете и равни възможности, обучение и социално включване;
- развитие на институционален и административен капацитет на регионално и местно ниво и предоставяне на техническа помощ за подготовка на нови проекти.

Кандидатите за безвъзмездна помощ по програмите, включващи се в Териториалното сътрудничество трябва да отговарят на следните условия:

- на трансгранично равнище (вътрешни и външни граници на ЕС) - дейността трябва да се извършва в погранична област, граничеща със съответната държава (Гърция, Сърбия, Македония, Румъния, Турция); кандидатите трябва да са юридически лица, които не генерират печалба; допустимите партньори по проекта са 10, а водещият партньор е този, който е със седалище в съответната погранична област (или ако кандидата не е юридическо лице - централата му, която е юридическо лице); не се допускат политически партии и организации. За повече информация - Портал за еврофинансиране

- на междурегионално равнище - тук приоритети са Иновации и икономика, базирана на знанието и Околна среда и предотвратяване на риска. Във връзка с тези приоритети са допустими кандидати, които са публично-правни организации и
организации, чиито разходи се определят като публични, както и частния бизнес, но особеността е, че частни фирми могат да участват в проекти само със собствени средства. Подробни указания по програмата - Еврофондовете в България

- на транснационално равнище - по програмата за Югоизтозна Европа, Европейска мрежа за наблюдение на териториалното планиране (ESPON 2013) и Оперативна програма URBACT II допустими кандидати са публично-правни организации и организации, чиито разходи се определят като публични. Повече информация може да откриете на South Eastern European Space 2007- 2013 , ESPON Programme и URBACT Programme

- чрез програмата за Европейска политика на добросъседство - посредством тази програма ЕС предоставя помощ на Източна Европа, Южен Кавказ и Южното Средиземноморие от 1-ви януари 2007 г. Като част от Европейска политика на добросъседство се разглежда и Програмата за Черноморския басейн, като допустимите кандидати по нея са публично-правни организации и организации, чиито разходи се определят като публични. За повече информация - The European Neighbourhood and Partnership Instrument и Еврофондовете в България

Най-общо като пример за легитимен кандидат можем да дадем следните организации и институции - Окръжни Съвети/Областни администрации; Местни съвети/общини; Сдружения на местни обществени органи; Търговски камари/Сдружения на Малки и Средни Предприятия; Университети; Министерства и техни регионални отделения (техни местни органи); Научно-изследователски институти с нестопанска цел; Други Неправителствени Организации, чийто предмет на дейност отговаря на финансираните от програмата области на интервенция.

Програмите по Европейското териториално сътрудничество не са подходящи за финансирането на високо-разходни и дългосрочни инвестиционни проекти, а по-скоро меки, дребно-мащабни дейности и мерки от типа "хора-за-хора". Проектите трябва да имат ясно въздействие извън националните граници и да включват аспекти (например териториален обхват, много-секторен подход, ниво на включване на партньорите) които не са допустими или възможни за финансиране в рамките на секторните програми.

 
07июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker