найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Контактна информация - Contact information | Контактна информация - част 1
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать авторомПересчёт шкал землетрясений: магнитуты, Рихтер и 12-балльная шкала
Когда случается землетрясение, средства массовой информации (дезинформации) сообщают в первые часы сведения, по которым трудно понять, каков же масштаб стихийного бедствия.
Какова реальная сила землетрясения?
Земля-распухает.NetNotebook.Net
 Вред и польза от реальной еды: яйца
Имеет ли связь холестерин в пище с холестерином в крови. Существует опасность заражения сальмонеллезом?
Возможна ли СМЕРТЬ ОТ ЯИЦ?
Отравление.NetNotebook.Net
  

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:
Как мога да се свържа с ресорната институция за програма ФАР?

Контактна информация - част 1

Адреси и телефони за връзка със специалисти в отговорните за европроектите организации

За успешното изготвяне на проектно предложение е много важна комуникацията със институциите и организациите, които отговарят за провеждането на процедурите по кандидатстване и за достигането на средствата от фондовете до бенефициентите. Поради това е необходимо всеки с интереси в тази област да има бърз достъп до контактната информация на съответните институции и организации. Сортирането на контактната информация е извършено според обвързаността на програмите и съответните мерки.
А) Програма ФАР:

1. Техническа помощ за изпълнението на проект "Инициативи за развитие на клъстери - втора фаза" :
Изпълнителна агенция по Програма ФАР - Дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Министерство на икономиката и енергетиката

Ръководител на проекта:

Миглена Добрева

е-поща: m.dobreva@mee.government.bg

тел: 02/940 73 10, факс: 02/981 1719

София 1052

ул. "Славянска" 8

Официална е-поща на проекта: clusters-2@iaphare.org

Звено за изпълнение на проекта - Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/

Старши координатор на проекта:

Тоня Сакарова

е-поща: t.sakarova@sme.government.bg

тел: 02/8075 342, факс: 02/8075 354

София 1970

кв. "Изгрев", ул. 165, № 3А

2. Процедура с предмет "Образователни и консултантски услуги по управление и стопанска дейност на персонала на новосъздадените 26 консултантски центрове в системата на НЗК"

Подаване на документи - в деловодството на Министерството на икономиката и енергетиката в гр. София, ул. “Славянска” № 8

Николай Секалов – тел: 02/940 73 08, факс: 02/981 17 19

3. Схема за безвъзмездна помощ "Конкурентоспособност"

Мениджъри по проекта:

Боряна Некезова, Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност"
е-поща: b.nekezova@mee.government.bg
тел: 02/940 7299, факс: 02/981 1719

Велислава Николова, Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност"
е-поща: v.nikolova@mee.government.bg
тел: 02/940 7343, факс: 02/981 1719

Радостина Чапразова, Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност"
е-поща: r.chaprazova@mee.governement.bg
тел: 02/940 7292, факс: 02/981 1719

4. Схема за безвъзмездна помощ "Създаване на центрове за технологичен трансфер в българските висши училища и държавни научни-изследователски организации"

Изпълнителна агенция по Програма ФАР – Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Министерство на икономиката и енергетиката

Ръководител на проекта:

Велина Попова

е-поща: ve.popova@mee.government.bg

тел: 02/940 7575, факс: 02/981 1719

Звено за изпълнение на проекти – Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/.

Старши координатор на проекта:

Калин Стефанов

е-поща: k.stefanov@sme.government.bg

тел: 02/8075 346, факс: 02/8075 354

Списък с регионалните координатори може да бъде открит на Изпълнителна агенция по програма ФАР - Регионални координатори по схемата

5. Схема за безвъзмездна помощ "Конкурентоспособност - 2"

Изпълнителна агенция по Програма ФАР – Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Министерство на икономиката и енергетиката

Ръководител на проекта:
Кристина Генчева
е-поща: k.gencheva@mee.government.bg
тел: 02/940 7333, факс: 02/981 1719

Гергана Вълкова
е-поща: g.valkova@mee.government.bg
тел: 02/940 7343, факс: 02/981 1719

Звено за изпълнение на проекти – Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/.

Старши координатор на проекта:
Юлиян Стоичков
е-поща: stoichkov@sme.government.bg
тел: 02/8075 341, факс: 02/8075 354

6. Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия – фаза 3

Ръководител на проекта:

Калина Копривленска

е-поща: k.koprivlenska@mee.government.bg

тел: 02/940 7307, факс: 02/981 1719

Звено за изпълнение на проекти – Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/

Старши координатор на проекта:

Теодор Ставрев

е-поща: stavrev@sme.government.bg

тел: 02/8075 372, факс: 02/8075 308

Списъкът с регионалните координатори е достъпен на адрес Изпълнителна агенция по програма ФАР - Регионални координатори по схемата

7. Схема за безвъзмездна помощ за стимулиране на публично-частното партньорство

Координатор на проекта:
Миглена Добрева, Дирекция „Европейски фондове за конкентоспособност"
е-поща: m.dobreva@mee.government.bg
тел: 02/940 7310, факс: 02/981 1719

Официална е-поща на проекта: ppp@iaphare.org

8. Консултанска грантова схема за малки и средни предприятия

Мениджъри по проекта:

Кристина Генчева, Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност"
е-поща: k.gencheva@mee.government.bg

тел: 02/940 7333, факс: 02/981 1719

 
07июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker