найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Контактна информация - Contact information | Контактна информация - част 2
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать авторомПересчёт шкал землетрясений: магнитуты, Рихтер и 12-балльная шкала
Когда случается землетрясение, средства массовой информации (дезинформации) сообщают в первые часы сведения, по которым трудно понять, каков же масштаб стихийного бедствия.
Какова реальная сила землетрясения?
Земля-распухает.NetNotebook.Net
   

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:
Как мога да се свържа с ресорната институция за програма САПАРД?

Контактна информация - част 2

Адреси и телефони за връзка със специалисти в отговорните за европроектите организации

За успешното изготвяне на проектно предложение е много важна комуникацията със институциите и организациите, които отговарят за провеждането на процедурите по кандидатстване и за достигането на средствата от фондовете до бенефициентите. Поради това е необходимо всеки с интереси в тази област да има бърз достъп до контактната информация на съответните институции и организации. Сортирането на контактната информация е извършено според обвързаността на програмите и съответните мерки.

Б) Програма ИСПА

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19
София 1202
България

тел: 02/987 25 16
Факс: 02/987 25 17

е-поща: ispa@mrrb.government.bg

Web site: Програма ИСПА

В) Програма САПАРД

По линия на Селскостопанските пазарни механизми, Държавните помощи, Програма „Рибарство и аквакултури” и Програма САПАРД е създаден електронен адрес call_obsht@dfz.bg, а телефонът е 02/8187 169.

Държавен Фонд "Земеделие"
Адрес: София 1618
бул. "Цар Борис III" 136

За по-пълна информация, разглеждане на конкретен случай или решаване на конкретен проблем може да бъде потърсено и съдействие от областните дирекции на ДФ "Земеделие", като информацията за контакт със тях е налична на адрес Областни структури на ДФ "Земеделие"

Г) Инструмент Шенген

За информация: Информационен портал за еврофинансирането в България и МВР - Официална страница за Инструмент Шенген

Д) Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

Женя Динкова
Началник отдел “Координация на проекти и програми”
Дирекция “Управление на средствата от ЕС"
Министерство на финансите
тел: 02/98592909
j.dinkova@minfin.bg
Министерство на Финансите; Фонд за подкрепа на неправителствени организации - България; Информационен портал за европейското икономическо пространство

Дирекция “Управление на средствата от ЕС”
Министерство на финансите
ул. “Г. С. Раковски”102
1040 София, България

За връзка с организациите, организиращи работата на Фонд за НПО:

Фондация за реформа в местното самоуправление

Ирена Бонева – програмен мениджър на Фонда за подкрепа на НПО по приоритетни области 2 и 3;

Десислава Тенчева – координатор на Фонда за подкрепа на НПО по приоритетни области 2 и 3;

Факс: +359 (2) 976 89 30

е-поща: iboneva@flgr.bg, dtencheva@flgr.bg

Фондация “ЕкоОбщност”

Любомира Колчева – програмен мениджър на Фонда за подкрепа на НПО по приоритетна област 1;

Радостина Маринова – координатор на Фонда за подкрепа на НПО по приоритетна област 1

Факс: +359 (2) 951 54 79

е-поща: lkolcheva@bepf-bg.org, radostmarinova@bepf-bg.org

Полезни връзки за информация и контакти: Norway grants , Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

Е) Териториално сътрудничество

1. Трансгранично сътрудничество

- сътрудничество по оста България - Румъния:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ул. "Св. св. Кирил и Методий" №17-19
1202 София, България

Димана Садонкова
тел: 02/9405 262
е-поща: dsadonkova@mrrb.government.bg

Зорница Кралева
тел: 02/9405 672
е-поща: dsadonkova@mrrb.government.bg

СТС Плевен
Плевен 5800, площад Възраждане 1
тел: +359 887 086 882

- сътрудничество по оста България - Македония

Управляващ орган
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" (ГДУТС)

София 1202, ул." Кирил и Методий" № 17 - 19
тел: 02/9405 673, 02/9405 689
Факс: 02/9405 694
е-поща: tcm_exbd@mrrb.government.bg
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

СТС Кюстендил
Кюстендил 2500, ул. "Марин Дринов" №7(бивш Пионерски дом)
тел: 078/55 11 83
Факс: 078/55 11 85
е-поща: jtsipakyustendil@gmail.com

2. Междурегионално сътрудничество

3. Транснационално сътрудничество - South East Europe (SEE) - Final Operational Programme ; The EPSON Programme ; The URBACT Programme

4. Европейска политика за добросъседство - Европейска политика за добросъседство

Ж) Българо-швейцарска програма за сътрудничество - контактна информация:

Министър по управление на средствата от Европейския съюз
Томислав Дончев
е-поща: minister.eufunds@government.bg
тел: 02/940 20 65
факс: 02/988 48 30

Съвет за координация при управление на средствата от ЕС
Юлиана Николова - съветник на министър-председателя и Секретар на Съвета
ел. поща: eufunds@government.bg
тел: 02/940 30 31
факс: 02/981 73 36

Национално координационно звено
Министерски съвет
Дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС"
Евдокия Кръстева- началник отдел „Програми, финансирани от КФ и ЕФРР на ЕС"
е-поща: е.krasteva@government.bg
тел: 02/940 29 12
факс: 02/988 48 30

Полезни връзки:

Швейцарският принос за разширяването и постигането на устойчиво развитие в рамките на ЕС

Намиране на нетърговски партньори в Швейцария

Сайт за швейцарския принос за разширяване

Федерално Министерство на външните работи FDFA

Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество (SDC)

Държавен секретариат по икономически въпроси (SECO)

 
07июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker