найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Контактна информация - Contact information | Контактна информация - част 3
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать автором   

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:
Как мога да се свържа с ресорната институция за определена оперативна програма от Структурните фондове?

Контактна информация - част 3

Адреси и телефони за връзка със специалисти в отговорните за европроектите организации

За успешното изготвяне на проектно предложение е много важна комуникацията със институциите и организациите, които отговарят за провеждането на процедурите по кандидатстване и за достигането на средствата от фондовете до бенефициентите. Поради това е необходимо всеки с интереси в тази област да има бърз достъп до контактната информация на съответните институции и организации. Сортирането на контактната информация е извършено според обвързаността на програмите и съответните мерки.

З) ОП Транспорт - контактна информация:

Дирекция "Координация на програми и проекти"
Адрес:
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
София 1000, ул. „Дякон Игнатий" 9

Ръководител на Управляващия орган на ОП "Транспорт"
Ивайло Московски
Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Директор на дирекция "Координация на програми и проекти",
инж. Галина Василева
тел: 02/9409 421; 02/9409 422; 02/9409 608
Факс: 02/9409 795

е-поща: optransport@mtitc.government.bg
Интернет страница: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

И) ОП Околна среда - контакти:

Дирекция "Кохезионна политика за околна среда"
Управляващ орган на ОПОС
тел: 02/940 61 01; 02/940 66 94
факс: 02/980 67 29
бул. "Мария Луиза" № 22
София 1000

Дирекция "Фондове на ЕС за околна среда"
Междинно звено на ОПОС
тел: 02/940 65 57; 02/940 66 81
факс: 02/987 23 55
бул. "Мария Луиза" № 22
София 1000

е-поща: ope@moew.government.bg

Й) ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика - контакти:

Дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"
Управляващ орган на ОП "Конкурентоспособност"

гр. София, ул. "Славянска" 8
тел: 02/940 75 00
Факс: 02/981 17 19

Връзки с обществеността:
Цветелина Проданова
тел: 02/940 74 51
е-поща: tz.prodanova@mee.government.bg

К) ОП Регионално развитие - контактна информация:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие"

Адрес:
1202 София, България
ул. "Кирил и Методий" 17-19 (в сградата на МРРБ)

тел: 02/9405 439
Факс: 02/987 74 50
е-поща: oprd@mrrb.government.bg

Регионални отдели на дирекцията:

Северозападен район за планиране - Видин
ул. „Цар Симеон Велики” 69А, етаж 4
тел: 094/601125, 094/601135, 094/601145, 094/601140

Северен централен район за планиране - Русе
Площад „Свобода” 6, етаж 6 (в сградата на община Русе)
тел/факс: 082/830768

Североизточен район за планиране - Варна
ул. „Преслав” 51, етаж 2
тел: 052/625721, 052/625483

Югозападен район за планиране - София
ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 (МРРБ) етаж 2
тел: 02/9405 539, 02/9405 541, 02/9405 543
факс: 02/9405 519

Южен централен район за планиране - Пловдив
ул. „Богомил” 31, етаж 4
тел: 032/630236, 032/630237

Югоизточен район за планиране - Бургас
бул. „Стефан Стамболов” 120, етаж 5
тел: 056/81 04 26

Л) ОП Техническа помощ - контакти:

Министерски съвет
ул. "Сердика" 8
България, София 1000

Управляващ орган – Отдел „Техническа помощ”, Министерство на финансите
Директор на Управляващия орган
Борислав Шулев
тел: 02/940 2516
е-поща: b.shulev@government.bg

М) ОП Административен капацитет - контакти:

Министерство на финансите
Дирекция Оперативна програма "Административен капацитет"
София 1040, ул. "Г. С. Раковски" 102
тел: 02/9859 5501
факс: 02/9859 5511
е-поща: info@opac.government.bg

Н) ОП Развитие на човешките ресурси - контактна информация:

Министерство на труда и социалната политика
Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”

1051 София
ул. „Триадица” № 2
тел: 02/8119600 , 02/9329510
факс: 02/9816978
е-поща: efipp@mlsp.government.bg
Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”
За допълнителна информация може да се обръщате към регионалните офиси на ГД ЕФМПП - Регионални офиси на ГД "Европейски фондове, международни програми и проекти"

МЕЖДИННИ ЗВЕНА

Министерство на образованието, младежта и науката
Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”

1113 София
бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1
тел: 02/8720704
факс: 02/8720704
е-поща: infosf@mon.bg
Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми"

Агенция за социално подпомагане

1051 София
ул. „Триадица” № 2
тел: 02/8119694
факс: 02/8119689
е-поща: asppr@asp.government.bg
Агенция за социално подпомагане

Агенция по заетостта

1000 София
бул. „Княз Александър Дондуков” № 3
тел: 02/9808719
факс: 02/9867802
е-поща: az@az.government.bg
Агенция по Заетостта
За допълнителна информация може да се обръщате към регионалните офиси на АЗ - ОП Развитие на човешките ресурси - регионални офиси на АЗ

 
07июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker