найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds | Оперативна програма Административен капацитет
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать автором История замены батареи отопления и чем дело кончилось
Борьба за тепло с управляющей домом компанией.

Что, за тепло - бывают победы?

HOLODNO.NetNotebook.Net
 Угарный газ
Выхлопные газы. Печи. Концентрация. Первая помощь. Лечение. Смерть.

Распространенный тип смертельного отравления?
Самоубийство?

Отравление.NetNotebook.Net
 

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:
Кой може да кандидатства за финансиране по ОП Административен капацитет?

Оперативна програма Административен капацитет

Обща информация и бенефициенти по ОП Административен капацитет

Оперативна програма Административен капацитет е програма от съществено значение, тъй като е видна нуждата от реформиране и оптимизиране на работата на административните структури във България.
Стратегическа цел на ОПАК е подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост, както и повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система.

Като специфични цели за постигане в България са маркирани:

- ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система

- подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество (СГО)

- модерно обслужване от страна на администрацията и на съдебната система

Очертани са и следните приоритети, пряко свързани с постигането на поставените пред програмата цели:

1. Приоритетна ос I: Добро управление

2. Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси

3. Приоритетна ос III: Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление

4. Приоритетна ос IV: Техническа помощ

Бенефициенти на средствата по ОПАК могат да бъдат:

- централната, областните и общинските администрации
- органите на съдебната власт
- СГО – социално-икономическите партньори и неправителствените организации
- конкретни бенефициенти – Министерският съвет, Министерството на финансите, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на правосъдието, Агенцията по вписванията, Агенцията по обществени поръчки, Комисията за защита на конкуренцията, Институтът по публична администрация, Националният институт на правосъдието, Институтът по психология към МВР, Българската академия на науките, Омбудсманът на Република България, Висшият съдебен съвет (ВСС), Инспекторатът към ВСС, Върховната касационна прокуратура, Върховният административен съд, Прокуратурата на Република България и Националната следствена служба

Общият бюджет на ОПАК за периода 2007 - 2013 г. е 180 789 087 евро, като частта от признатите разходи за проекти ще бъдат финансирани в размер до 85% от ОПАК.

Полезни документи, връзки и информация могат да бъдат намерени на сайтовете на ОП Административен капацитет и Еврофондовете в България

 
06июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker