найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds | Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать автором  История замены батареи отопления и чем дело кончилось
Борьба за тепло с управляющей домом компанией.

Что, за тепло - бывают победы?

HOLODNO.NetNotebook.Net
 

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:
Кой може да кандидатства за финансиране от Европейския фонд по рибарство?

Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство

Обща информация за Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство

Европейският фонд по Рибарство е създаден за да финансира провеждането на Общата политика по рибарство на ЕС и чрез това финансиране да се постигне устойчиво развитие на рибарството и аквакултурите. Главната цел на Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство е да направи сектора конкурентоспособен, модерен и динамичен, базиран на устойчиво развитие на рибарството и аквакултурата, както и да подобри качеството на живот в рибарските области.
В тази връзка стратегическите цели пред ОПРСР са:

1. Да се осигури конкурентоспособност и устойчивост на рибарския сектор.

2. Да се развие пазара на продуктите от риболов и аквакултурно производство.

3. Да се подкрепи устойчивото развитие на рибарските области и да се подобри качеството на живот в тях.

4. Да се подпомогне изпълнението на Оперативната програма в рамките на Общата политика по рибарството на ЕС.

За постигането на стратегическите цели са обособени 5 приоритетни оси:

- мерки за приспособяване на българския риболовен флот - по тази приоритетна ос могат да кандидатстват: юридически лица, еднолични търговци, собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА, рибари и техните семейства въвлечени в риболова, асоциации на рибари и собственици на риболовни кораби.

- аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура - бенефициенти по този приоритет са: физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица или еднолични търговци, асоциации и организации на производителите, собственици на аквакултурни ферми.

- мерки от общ интерес - допустими кандидати тук са: публични и публично-частни организации, научни организации; собственици на пристанища, общини и държавни институции, асоциации и организации на производителите.

- устойчиво развитие на рибарските области - кандидатите, отговарящи на условията за кандидатстване по този приоритет са: рибарски групи, избрани съгласно процедурата за конкурентен подбор. Съгласно Член 44 от Регламент на Съвета на ЕС № 1198/2006 ще се прилагат ограничения на дейностите на крайните бенефициенти, избрани от рибарските групи.

- техническа помощ - за финансиране по тази приоритетна ос могат да кандидатстват: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) в качеството на Управляващ орган по ОПРСР, Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателната агенция (РА) – в качеството на Междинно звено и Сертифициращ орган по ОПРСР, Изпълнителна агенция “Одит на средствата от ЕС” към министъра на финансите в качеството на Одитен орган на ОПРСР.

Общо за периода 2007 - 2013г. по ОПРСР са предвидени средства в размер на 106 679 611 евро, като публичното финансиране (ЕФР + национални доплащания) е в размер от 60% до 100% в зависимост от приоритетната ос, по която се кандидатства.

Подробна информация и полезни документи във връзка със Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство могат да бъдат намерени на сайтовете на Портал за еврофинансиране и Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство

 
06июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker