найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds | Оперативна програма Околна среда
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать автором   

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:
Как да намеря информация за Оперативна програма Околна среда?

Оперативна програма Околна среда

ОП Околна среда - обща информация, приоритети и бенефициенти

Оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013 г.” е разработена от специално създадена за целта работна група (РГ) в периода 2005 - 2006 г. Членове на РГ са представители на всички заинтересовани страни – централна, местна и областна администрация, бизнеса, неправителствени екологични организации, научни организации, организации на синдикатите и др.
Оперативна програма Околна Среда е приоритетна за устойчивото развитие на Европейската общност като цяло. Средствата, които ще бъдат отпуснати по ОПОС за целият период на програмата са в размер на 1 800 748 085 евро.

Подобрението, запазването и възстановяването на естествената околна среда и развитието на екологичната инфраструктура са главните стратегически цели на ОПОС.

Специфичните цели на програмата са: Опазване и подобряване състоянието на водите; Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите; Опазване на биоразнообразието и защита на природата.

Реализирането на тези цели ще доведе до подобряване качеството на живот на населението в страната и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика.

Приоритетни оси по ОПОС са:

Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали.

Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци.

Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

Приоритетна ос 4: Техническа помощ.

По Оперативна програма Околна среда могат да кандидатстват публични или частни организации или институции, отговорни за иницииране или иницииране и изпълнение на проекти.

Допустими бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПОС са: общински администрации, ВиК дружества, басейнови дирекции в рамките на МОСВ.

Допустими бенефициенти по Приоритетна ос 2 на ОПОС са: общински администрации и регионални асоциации/сдружения на общини.

Допустими бенефициенти по Приоритетна ос 3 на ОПОС са: общински администрации, асоциации/сдружения на общини, дирекции в рамките на МОСВ и МЗХ, които отговарят за управлението на националните и природни паркове, администрации, управляващи НАТУРА 2000, неправителствени организации.

Допустими бенефициенти по Приоритетна ос 4 на ОПОС са: Управляващият орган, Междинното звено, Комитетът за наблюдение, Комитетът за избор и координация на проекти, дирекция “Вътрешен одит” в МОСВ, работни групи, създадени за целите на ОПОС, бенефициенти, идентифицирани в рамките на приоритетни оси 1, 2 и 3.

Допустимото финансиране на проектите е от 80% до 85% (според приоритетната ос, по която се кандидатства).

Полезна информация и специфични документи, отнасящи се до Оперативна програма Околна Среда могат да се намерят на сайтовете на Оперативна програма Околна среда и на Еврофинансиране за България

 
06июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker