найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Нашият опит и съвети - Our experience and advices | Начална информация за основните Европейски програми, финансиращи проекти в България - Basic information about the general European programs, funding projects in Bulgaria
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать автором DIY - Сделай Сам тепло быстро бесплатно
Зима. Жилец, торжествуя, берет бесплатно дополнительное тепло из центрального отопления, пока не внедрили счетчики тепла. Сам не сделаешь, кто поможет? Надо ли сливать воду?

Сколько затрат ?

HOLODNO.NetNotebook.Net
  

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:
Кои са основните Европейски програми, които предоставят финансиране за проекти в България и къде мога да открия повече информация за тях? - Which are the general European programs, funding projects in Bulgaria and where can I find more information about them?

Начална информация за основните Европейски програми, финансиращи проекти в България - Basic information about the general European programs, funding projects in Bulgaria

Безвъзмездно финансиране на проекти в България чрез Европейските фондове - Grants for projects in Bulgaria by the European Funds

Писането на проект за кандидатстване за еврофинансиране е сложен процес, в който нещата са зависими от много променливи, което обикновено се оказва основна пречка за повечето от желаещите да кандидатстват чрез самостоятелно написан проект. Писането на проект за еврофондовете изисква от човека (екипа), който изготвя отделните части на проекто-предложението да е организиран, целеустремен и да е подготвен за динамична работа. Желателно е в екипа да има хора с познания по икономически и юридически въпроси, както и човек, който да е запознат с процесите, които ще се извършват с евентуалното финансиране. При повечето от проектните мерки се изисква и водене на активна комуникация със съответното ведомство (ресорна агенция или министерство). Подборът на екип трябва да е съобразен с нуждите на самия проект и на дейностите, които се предлагат за финансиране (желателно е да има специалисти в различни области). Ако човек е решил самостоятелно да пише проект ще му бъде необходимо търпение, усърдна работа и много подробно да се проучва наличната информация. Проектът обикновено се състои от поне 2 части - 1ва част, с описание на идеята, допълнителни данни за кандидатстващия и пояснения (цели, очаквани резултати) към проекта; 2ра част, финансово-счетоводна част, където се описват и прогнозират разходите по проекта по пера и се представя финансовата рамка на проекта. Но преди да се започне оформянето на един проект, основополагащ камък е изборът на област на действие.
Изборът на област, в която ще се извършва дейността обикновено е съобразена с дейността на вече съществуващата фирма или със възгледите, уменията и интересите на собственика на фирмата. Чрез европейските фондове се финансират голяма гама дейности, но за всяка си има специфични изисквания и процедури.

Във България набирането на информация за еврофондовете е добре да започне от сайта на Министерство на Финансите, където може да бъде намерена добре структурирана, кратко, точно и ясно представена информация за процедурите, изискванията и необходимите документи. Актуалните програми, по които могат да кандидатстват български физически и юридически лица са:

- програма ФАР - ресорна тук е Изпълнителна агенция по програма ФАР. Повече информация може да бъде намерена на сайта на Агенцията

- програма ИСПА - за администрирането на тази програма отговарят Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството и изпълнителна агенция ИСПА към същото министерство. Информация и контакт с тези две институции могат да се направят на техните интернет страници: МРРБ и ИА ИСПА към МРРБ

- програма САПАРД - национален партньор по програма САПАРД е Държавен Фонд "Земеделие" и създадената към него Разплащателна Агенция по САПАРД. Информация за програма САПАРД може да се получи на сайта на ДФ "Земеделие"

- Структурни фондове - това е най-важният инструмент на Европейския Съюз за провеждане на регионална (кохезионна) политика, като най-общо казано чрез тези фондове по-богатите европейски държави дават пари за развитие на по-бедните. Поради голямото разнообразие от програми и мерки в състава на Структурните фондове всички те са подредени и систематизирани в отделен сайт

- Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство - този механизъм е допълнителна инициатива за финансова подкрепа от страна на ЕС, която включва различни програми за сътрудничество. Допълнителна информация може да бъде открита на този сайт

За предоставянето на пълна и актуална информация за всички събития, мерки и политики, съществуващи на ниво ЕС е създаден Единният Европейски портал, на който също можете да получите разнообразна информация относно еврофондовете.

 
06июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker