найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Нашият опит и съвети - Our experience and advices | Успешният проект
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать автором DIY - Сделай Сам тепло быстро бесплатно
Зима. Жилец, торжествуя, берет бесплатно дополнительное тепло из центрального отопления, пока не внедрили счетчики тепла. Сам не сделаешь, кто поможет? Надо ли сливать воду?

Сколько затрат ?

HOLODNO.NetNotebook.Net
  

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:
Какъв съвет ще ми дадете за изготвяне на успешен проект?

Успешният проект

Основни моменти в които се допускат грешки при изготвянето на проекти

Изборът на оптималната програма за финансиране е решаваща стъпка в процеса, поради което трябва да се вземат предвид няколко неща:
- не може да се кандидатства с един проект по няколко програми едновременно

- шансовете за финансиране на проектното предложение се повишават, ако в него са дефинирани ясни, подробни и реалистични цели, подкрепени със солидно партньорство

- необходимо е ясно да се определи целта и целева група, до които трябва да достигне проекта

- финансовата помощ по различните програми са различни и това може да повлияе на крайното решение за избор на програма

- процедурните ограничения и графикът за изпълнение могат да създадат трудности при изпълнението на проекта, т.е. те трябва да са много добре премислени от кандидатстващият, за да не се създадат проблеми при самото изпълнение на проекта.

- най-важното условие преди стартиране процеса по изготвяне на проектното предложение е лицето или организацията, кандидатстващи за безвъзмездно финансово подпомагане да отговарят на критериите за избираемост, съдържащи се във всяка програма. Тези критерии могат да се обособят в няколко групи: профил на кандидатстващото лице (изисквания към личността на кандидата - опит, умения, възраст) или кандидатстващата организация (сфера на дейност, годишен оборот, тип на организацията, структура на организацията, изисквания за сключване на предварителни договори с клиенти); приоритетни (целеви) дейности за програмата (проектът трябва да е насочен към постигане на резултат, обвързан с една или няколко от допустимите дейности по проекта); бюджет (вместване на сумата, за която се кандидатства между минималните и максималните суми, които се отпускат от ЕС по конкретната програма) и планиране (много важни са сроковете, които са зададени към програмата - продължителност на проекта, срокове за подаване на проектното предложение, минимални и максимални срокове за изпълнение на проекта. Важно е да се има предвид, че при повечето програми периода от подаването на проектното предложение до започването на неговото изпълнение изминават между 9 и 12 месеца); изискуеми документи (предварителни договори, отчети от минали години, разрешителни и т.п.).

- най-общо изискване за разделите, които трябва да съдържа проекта: Анализ на досегашната ситуация; Цели; Задача; Целеви групи; Дейности; График за изпълнение; Очаквани резултати; Жизнеспособност на проекта след завършване на финансирането; бюджет.

- проектът обикновено се оценява по три основни критерия - Качество на проекта (насоченост към приоритетите и целевите групи на програмата, опит в конкретната дейност, реалистично поставени цели, жизнеспособност на проекта след приключване на финансирането); Партньори (техният опит, квалификация, ясно разграничение на ролите и отговорностите); Финансово предложение (разумност и ефикасност на финансовата част от проекта, постигане на максимални резултати при минимални разходи)

- финален етап - събиране и изпращане на пълният комплект от документи и носители. Необходимо е да се осведомите за формата, в която трябва да се подаде проекта (обикновено изискването е за хартиен и магнитен носител), за формата на документите (копие, нотариално заверено копие, оригинал), за точният адрес и лицето, на които трябва да бъде предаден проекта, както и начина, по който трябва да бъде предаден - лично, чрез упълномощено лице или чрез куриер (задължителна обратна разписка)

За по-лесното справяне със избора на програма, изготвянето на проект и покриването на необходимите изисквания представяме на вашето внимание и цитираме "Дванадесет правила за успешен проект" , публикувани в "Справочник Европейски програми 2007 - 2013г." :

Правило 1 - Не представяйте проект, ако не сте наистина сериозен кандидат. Участието заради самото участие е неоправдано.

Правило 2 - Детайлното познаване на изискванията за участие в съответната програма е необходимо условие за подготовка на добър проект. Прочетете няколко пъти изискванията, това ще ви помогне при подготовката на проекта.

Правило 3 - Инвестирайте време и средства, ако искате да направите добър проект. Несигурността дали ще спечелите проекта не трябва да ви стимулира да бъдете повърхностни и набързо да направите някакво предложение, което ако успее ще е добре, а ако не успее - утешението ви ще бъде, че поне не сте изразходвали много време за подготовката му. Такъв подход не е сериозен, може да ви създаде лошо име и да ви лиши от следващи проекти.

Правило 4 - Бъдете ясни и конкретни при подготовката на проекта, особено що се отнася до очакваните резултати. Много често се декласират проекти именно заради неяснота и липса на конкретност.

Правило 5 - Покажете познаване и разбиране на проблема, както и на средствата за неговото разрешаване.

Правило 6 - Един от показателите, по които се оценяват проектите, е наличието на добър екип. От екипа трябва да лъха професионализъм, той трябва да внушава доверие, че ако бъде финансиран, проектът ще се осъществи професионално. Опитайте се да създадете чувство за доверие в екипа, изтъквайки най-съществените му предимства и натрупания опит.

Правило 7 - Опитайте се да мислите оригинално при разработването на проекта. Оригиналността винаги прави впечатление (да не се бърка с оригиналниченето).

Правило 8 - Използвайте логическата матрица, графики, план-график за работата. Всички те ще покажат на оценителите, че сте мислили върху осъществяването на проекта и сте готови да започнете веднага след одобряването му.

Правило 9 - Обърнете внимание върху езика и външния вид на предложението. Понякога интересни предложения остават неосъществени, поради неумението да бъдат описани и изразени по подходящ начин. Редактирайте и поправяйте, докато текста ви хареса, той трябва да звучи логично и ясно. Ако проектът се разработва на чужд език, бъдете още по-взискателни. Езиковите и правописните грешки не правят добро впечатление. Да не забравяме поговорката "По дрехите посрещат ..." . Едно добро предложение като същност и съдържание би следвало да е съчетано и със съответен външен вид. Още повече, че съвременните компютри позволяват да проявите креативност в тази насока.

Правило 10 - Ако правите консорциум, искайте предварително съгласието на партньорите. Все пак имайте предвид, че консорциум с повече от пет участника се управлява трудно.

Правило 11 - Когато правите проектобюджета, бъдете разумни реалисти.

Правило 12 - Не допускайте грешки, които могат да бъдат фатални - неспазване на срока, грешен адрес на получателя, неспазване на някое от изискванията, липса на писма за намеренията. Тези грешки наистина могат да бъдат фатални, защото проектът ще бъде елиминиран от по-нататъшното му оценяване.

 
06июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker