найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme | Моят проект по програма ЛАЙФ+ - част 1
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать авторомПопулярные пищевые отравления
Пищевая токсикоинфекция, или, другое название - пищевая интоксикация, развивается вследствии попадания в организм зараженной продуктами жизнедеятельности бактерий пищи. Чаще всего заболевание вызывается энтеротоксином стафилококка и токсинами ботулизма. ...

Отравление.NetNotebook.Net
  Отравление хлором
... пользовании бассейном, даже при обычном содержании в нем хлора, уже можно наблюдать его воздействие: кожа становится сухой, становятся ломкими и выпадают волосы.
Возможны отдаленные последствия отравления: хроническое воспаление верхних дыхательных путей, эмфизема легких, пневмосклероз?
Отравление.NetNotebook.Net
 

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:
Как да изготвя успешен проект по програма ЛАЙФ+?

Моят проект по програма ЛАЙФ+ - част 1

Истинската история на посетител на нашият сайт за неговото кандидатстване по програма ЛАЙФ+

Как написах моят проект по програма LIFE+?
Процесът бе дълъг и труден, но аз бях упорит, концентриран и не разчитах на случайността.

Да започнем с идеята - при нейното оформяне се водех от две явления, които имат решаваща роля за устойчивото развитие на света като цяло. Тези две неща са информацията и екологията (опазването на околната среда). Веднага изниква въпросът - защо се насочих точно към тях. И отговорът идва на мига - информацията от векове е най-важният ресурс, а опазването на околната среда е област, в която в последните 2 десетилетия се съсредоточи сериозен финансов ресурс от страна на много и разнообразни организации и институции (ЕС, различни фондации и целеви фондове, държавни и общински организации, организации с нестопанска или идеална цел, доброволчески организации, частни лица и фирми), а освен това привлече общественото внимание.

Тъй като имам интереси и познания в тези две области взех решение да създам международен информационен портал и първият проблем, пред който се изправих бе финансирането. Първоначално идеята ми бе да се обърна за финансиране към целеви инвестиционен фонд или фондация с интереси в тези области, но срещнах неочаквани трудности. Все пак успях да оформя кратък списък със 1 целеви инвестиционен фонд и 2 фондации, на които изпратих резюме на моята идея и нейното развитие във времето. Поради специфичността на идеята и произтичащите от нея дейности финансиране ми бе отказано. Тогава взех решение да разработя по-подробно идеята си и да подготвя проектно предложение към фондовете на ЕС, които финансират най-разнообразни дейности и в двете области и това ми даваше сериозна надежда за краен успех. Това ме насочи към търсене на информация по въпроса "как да изготвя успешен проект".

По време на търсенето на информация попаднах на сайта Проектни предложения и варианти за тяхното финансиране и след обстойното му разглеждане стигнах до няколко важни извода:

- трябва да се уверя, че подобен тип дейности наистина се финансират от фондовете на ЕС, тъй като изготвянето на проектно предложение в голяма част от случаите е свързано с инвестиция на време и средства;

- ако фондовете финансират подобен тип дейности следващата стъпка е набиране на екип от специалисти според нуждите на проекта, като уточнявам, че това трябва да се направи много внимателно, тъй като при наличие на излишни хора в екипа се затруднява работата, но има и още 1 момент - обикновено при одобрен проект, който не е бил изготвен от специализирана консултантска фирма, а самостоятелно или в екип, специалистите, участвали в изготвянето на проекта обикновено се канят в екипа по изпълнение на проекта (те са специалисти в техните области и са запознати в дълбочина с проекта, а точно такива специалисти са нужни за успешното изпълнение на един проект);

- след определяне на екипа по изготвяне на проекта този екип се събира и определя целите, приоритетите и очакваните резултати от проекта. Това дава рамка на проекта, въз основа на която трябва да се изготви целият проект;

- особено важни за проекта са участниците в него (физически и юридически лица); целевите групи, върху които проектът трябва да въздейства; обхватността и полезността (в определени оперативни програми и иновативността) на идеята; очакваните резултати; реалистичност на сроковете, финансовата част и изпълнимост на дейностите. Това са и основните показатели, посредством които се оценяват проектите;

- съществена част от изготвянето на един проект е запознаването в дълбочина с нормативната рамка, свързана с кандидатстването и изпълнението на проекти, както и поддържането на добра обратна връзка и като цяло контакт със ресорните за страната (района) институции.

Във връзка с тези няколко основни момента аз предприех следните действия:

- направих задълбочени проучвания на характеристиките на програмите, по които се финансират определен вид проекти, като успоредно с това поддържах връзка със съответните отговорните фактори. От информацията, която получих достигнах до извода, че най-удачният вариант за финансиране на подобен тип проекти е програмата LIFE+;

- според моите виждания взех решение да поканя в екипа по изготвянето на проекта един специалист по интернет дейности, един юрист, един икономист и един еколог;

- като приоритети на проекта определихме: информацията и посланията да достигне до възможно най-много хора; да се работи професионално, но не и със специфична терминология; в портала да се съдържа актуална информация от колкото може повече региони по цял свят. Целите и очакваните резултати на проекта са: промяната на мисленето на хората по отношение на околната среда; предоставяне на една различна гледна точка; да се представят съвети, примери, интересни дискусии и успешни практики в областта на опазването на околната среда; да се покаже пред обществеността актуална информация за околната среда и успешните практики в максимално много региони по света; стимулиране на обществената активност във връзка с опазването на околната среда;

- относно важните точки в проекта екипът взе единодушно следното решение - координиращ бенефициент (кандидатстваща организация) ще бъде фирмата, създадена от мен; съфинансиращата организация (участваща само със средства в проекта) ще бъде една и ще предостави 35% от средствата, които са ангажимент на кандидатстващия; екипът ще остане в същият състав ако проектът бъде одобрен, като при нужда ще бъдат привлечени още специалисти; целевите групи на проекта ще са основно хората от 14 до 50 години, като акцентът пада върху младите хора за изграждане на едно про-екологично младежко общество, както и към доброволци по цял свят и на всякаква възраст; целта е са достигнем световен мащаб на проекта, което ще доведе до разширяване на екипа с разнообразно мислещи хора и това ще повиши и полезността на проекта; бе направен задълбочен анализ на дейностите, които ще се включват в изпълнението на проекта, сроковете, за които тези дейности ще се изпълняват и разходите, които ще се правят за изпълнение на съответните дейности;

- за да бъдем на прав път и да избягваме досадните технически грешки и пропуски се запознахме с нормативната рамка като изчетохме всичката налична информация за програма LIFE+ и проведохме обстойни разговори със отговорните лица в МОСВ (Министерството на околната среда и водите) за запознаване с моментната ситуация. В конкретния случай поддържахме постоянна комуникация със старши експерт Христо Стоев от МОСВ, като комуникацията бе провеждана на телефон 02/940 6345 и на е-поща: h.stoev@moew.government.bg . Относно правилниците, разпоредбите и част от нормативната уредба се запознахме със следните документи:

1. New funds, better rules. Overview of new financial rules and funding opportunities 2007-2013 ;

2. Mid-term evaluation on the implementation of the LIFE financial instrument ;

3. Процедура за кандидатстване с проектни предложения по финансовия инструмент за околната среда LIFE+ ;

4. Общи разпоредби ;

5. Communication from the Commision. Competitive European Regions through research and innovation ;

6. An overview of LIFE and LIFE projects by component in Bulgaria ;

7. Scoping study for an EU wide communications campaign on biodiversity and nature ;

8. Документи за кандидатстване и допълнителна информация за програма ЛАЙФ+ ;

9. ЛАЙФ+ Информация за кандидатстване за 2010 година ;

10. информация, която е поместена на специализираните уеб сайтове - Проектни предложения и варианти за тяхното финансиране ; Портал Европа.бг ; Официален сайт на Европейската комисия ; LIFE EX-TRA ; Министерство на околната среда и водите и много други сайтове и документи, съдържащи периферна информация, която подпомага по-точното изготвяне на проектното предложение.

Всички тези дейности и решения бяха извършени в периода 20.06 - 14.07, като целта бе да остане достатъчно време за изготвяне на самият проект.

След уточняването на рамките (финансови, нормативни, организационни, времеви), в които трябва да бъде проекта, екипът премина към изготвянето на проекта. При уточняването на тези рамки се препоръчва подробно разглеждане и обмисляне на всички данни, които ще бъдат описани в проекта. В случая на LIFE+ ЕК позволява да бъде поставяна сума, която да предвижда промени в цените, лихвения процент, инфлацията и други променливи величини. Препоръчително е също да се остави аванс и в сроковете (в случай на непредвидени обстоятелства), тъй като при неспазване на сроковете на бенефициента може да му бъде наложена санкция от страна на ЕК.

Продължи към 2-ра част на статията

 
05июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker