найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme | Моят проект по програма ЛАЙФ+ - част 6
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать авторомПланы на будущее
Как понимать "изучать и заимствовать все достижения цивилизации человеческого общества"? Изучать - всё, и на основании полученных результатов, что сочли нужным - присваивать ("заимствовать")? Но заимствование предусматривает возврат собственнику, не так ли? Про возвращение собственнику в Уставе нет ни слова...
Устав Коммунистической Партии Китая
ГлобСПРАВКА.NetNotebook.Net
  Отравление хлором
... пользовании бассейном, даже при обычном содержании в нем хлора, уже можно наблюдать его воздействие: кожа становится сухой, становятся ломкими и выпадают волосы.
Возможны отдаленные последствия отравления: хроническое воспаление верхних дыхательных путей, эмфизема легких, пневмосклероз?
Отравление.NetNotebook.Net
 

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:

Моят проект по програма ЛАЙФ+ - част 6

Истинската история на посетител на нашият сайт за неговото кандидатстване по програма ЛАЙФ+

Прогнозите за разходите продължават с перо, което не е голямо като стойност, но е с много съществено значение за осъществяването на проекта - разходите за консумативи.
Разходите за консумативи се отчитат по стандартна таблица:

- номер на бенефициента, който прави разхода за консумативи;

- номер на дейността, свързана с извършването на разхода за консумативи (възможно е повече от една дейност да е свързана с един разход за консумативи);

- начин на намирането, договарянето и закупуването на консумативи (директна договорка с фирмата изпълнител, провеждане на търг, използване на посредник);

- вид на консумативите и допълнителни пояснения (ако са нужни) - например закупуване на тонери за принтер, копирна хартия и т.п.;

- разход за всеки закупен консуматив;

- какъв процент от общата сума, отделена за разходи за консумативи е общият разход за една дейност (като пример можем да дадем разход за закупуване на копирна партия, за който са предвидени разходи в размер на 20% от общите разходи за консумативи).

Прогнозирането на т.нар. "Други разходи" е изключително трудно и е сериозно изпитание за всеки икономист, който е ангажиран с тяхното прогнозиране и отчитане. Прогнозите на тези разходи се обособяват в стандартна таблица, която има следният вид:

- номер на бенефициента, който прави тези "други разходи";

- номер на дейността, свързана с извършването на "други разходи" (възможно е повече от една дейност да е свързана с един тип "други разходи");

- процедура, водеща до извършването на тези разходи (например обслужване на банков кредит);

- вид на разходите и допълнителни пояснения (ако са нужни) - например вноски по банков кредит, такса за банкова гаранция и т.п.;

- сума на всеки конкретен разход, спадащ към графа "други";

- какъв процент от общата сума, отделена за други разходи е общият разход за една дейност (като пример можем да дадем разход за такси за банкови гаранции, за който са предвидени разходи в размер на 40% от общите признати "други разходи").

След внимателното изготвяне на финансовата част следват финални консултации и доуточнявания с ресорната институция (в нашият случай МОСВ) и пълен преглед и обсъждане на подготвеното проектно предложение от страна на екипа. Съмнителните моменти се подлагат на обсъждане с цел да се избегнат непредизвикани грешки. Обикновено при изготвянето на проектно предложение винаги има част от него, които са "под въпрос" и екипът по изготвяне на проекта, с неговите знания и умения не винаги успява да се справи подобаващо с тези съмнителни части на проекта. Тук важна роля има ресорната институция (на която аз лично мога да изкажа специални благодарности за консултациите и насоките по време на изготвянето на проекта). Тя подпомага екипите по изготвяне на проектите чрез коментар по конкретни казуси, както и разяснения и напомняния за нормативната рамка на конкретната проектна мярка.

След като екипът е сигурен, че проектът отговаря на нормативната рамка на проектната мярка и са спазени основните изисквания, които се поставят пред проектните предложения, трябва да се премине към подготовката на проекта за изпращане в рамките на установения краен срок. Подготовката за изпращане включва оформяне и принтиране на хартиен носител на всички необходими документи, включително и цялото проектно предложение - файловете Technical forms, Simplified Financial Statement и Financial Application form (за тях обикновено има специално посочени изисквания в каква форма трябва да бъдат подготвени, принтирани и предадени). Проектното предложение трябва да бъде предадено на хартиен и електронен носител (CD/DVD) заедно със всички приложения, които са необходими за оценяването на проекта.

При различните програмни мерки процедурата за предаване е различна, но конкретно за програма LIFE+ проектните предложения се подават в МОСВ, от където след предварителен преглед и оценка за пълнота на документацията и спазването на нормативните изисквания проектните предложения биват изпращани на оценяващият орган към ЕК във Брюксел.

Възможна е промяна на координатите за изпращане на проектните предложения и съответно за получаване на входящ номер на проекта, но аз лично изпратих моето проектно предложение по програма LIFE+ на адрес:

Министерство на околната среда и водите

София 1000

бул. “Мария Луиза” 22

Деловодство, партер

След изпращането на проектното предложение следва предварителна оценка според пълнотата на документацията, която се извършва в рамките на предварително установен и обявен срок, след което проектите, отговарящи на тези изисквания се изпращат на оценяващата комисия за тази програма за финансиране. Срокът, в който оценяващата комисия трябва да се произнесе е фиксиран в наредбите, приложени към нормативните документи по проекта, като този срок е приблизително 7 месеца. По време на процедурата по оценяване могат да възникнат въпроси, забележки и необходимост от допълване (с документи, предоставяне на банкови гаранции и т.п.). При нужда от допълнителна комуникация оценяващата комисия обикновено изпраща информацията и въпросите си чрез електронна или обикновена поща, рядко се стига до телефонни разговори.

При положение, че проектното предложение бъде одобрено се изпращат необходимите документи, които бенефициентът трябва да подпише и ако е необходимо се поставят допълнителни условия (обикновено това се прави ако има съмнения дали бенефициентът ще успее да финансира своята част от проекта и поради това се изискват допълнителни гаранции за изпълнението на проекта). Ако предлаганият договор (и допълнителни условия, ако има такива) са изгодни за бенефициента - той подписва договора и с това се задължава да стартира, изпълнява и приключи проекта в рамките на посочените от него срокове. Той също се задължава да отчита напредъка на проекта и изпълнението на дейностите пред комисията периодично, според предварително установен план (тези отчети са най-малко 3 - начален, междинен и финален). Бенефициентът има право да се откаже от подписването на договора ако условията не го удовлетворяват или има промяна в неговото състояние (бизнес контакти, финансово състояние, приоритети, насоченост на работата, промяна на ситуацията в световен план и т.п.).

По този начин стигаме от идея през финансиране, описване (прогнозиране) и изпълнение до приключване и отчитане на резултатите и ползите от осъществяването на проекта. Колкото по-старателно, концентрирано и реалистично се изготвят проекта и прогнозите, толкова по-вероятно е да се стигне до одобрение, финансиране и изпълнение на конкретният проект.

 
05июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker