найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme | Моят проект по програма ЛАЙФ+ - част 3
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать автором DIY - Сделай Сам тепло быстро бесплатно
Зима. Жилец, торжествуя, берет бесплатно дополнительное тепло из центрального отопления, пока не внедрили счетчики тепла. Сам не сделаешь, кто поможет? Надо ли сливать воду?

Сколько затрат ?

HOLODNO.NetNotebook.Net
  

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:

Моят проект по програма ЛАЙФ+ - част 3

Истинската история на посетител на нашият сайт за неговото кандидатстване по програма ЛАЙФ+

Всеки проект си има своите рискове и те трябва да бъдат предвидени, за да могат да бъдат избегнати. Според изискванията на ЕК към проекта трябва да бъде приложен списък с възможните рискове и възможните реакции от страна на бенефициента по проекта.
В конкретният случай ние посочихме като потенциални рискове за изпълнението на проекта най-често срещаните проблеми при изпълнение на такъв тип проекти, а именно:

- недостигане на желаният стандарт на екологичният портал;

- надвишаване на бюджета;

- трудности при поддържането на непрекъснато висока мотивация на служителите и доброволците.

Желателно е за всеки риск да се посочат повече от един вариант за преодоляването му (ако той възникне), като посочването на по-голям брой варианти е със цел да се покаже на оценяващите, че екипът, който ще изпълнява проекта е достатъчно добре подготвен и има мисловният и технически капацитет да се справят с такива ситуации. Желателно е посочените варианти за справяне с проблемите да са на принципа "минимални разходи - максимални резултати" и няма да доведат до коренна промяна в дейностите, сроковете и резултатите, записани в проекта.

Част от програмите на ЕК, включително LIFE+, съдържат задължително изискване за представяне на план за продължаването на проекта и след изтичането на срока за неговото изпълнение (в нашият случай трябваше да представим резюме на идеята ни как да продължи да функционира екологичният портал след петата година от стартирането му). Накратко нашата идея за продължаване на дейността след изтичане на срока на проекта е да продължим да обогатяваме и поддържаме портала, но вече при по-различен състав на персонала и със значително намален годишен бюджет. Бюджетът ще бъде осигурен чрез комбинация от варианти за самофинансиране на екологичния портал.

Един от най-трудните за изготвяне елементи от проекта е описанието на дейностите, което трябва да бъде кратко, точно и ясно. Това обаче е доста трудно, тъй като важните дейности обикновено са на брой между 5 и 10 и голяма част от тях е нужно да бъдат обяснени по-обширно. Краткият списък със дейностите, които сме описали в нашият проект е:

- управление на проекта;

- подготвителни дейности;

- комуникационни дейности (кампании);

- тренировъчни дейности;

- мониторинг на влиянието на проекта върху целевата група;

- резултати от комуникацията със заинтересованите страни;

- дейности по набавянето на инфраструктура, техника, и консумативи.

Във връзка с по-пълното описване на дейностите е желателно да се посочи методът, по който ще се оценява от самия бенефициент степента и качеството на изпълнение на отделните дейности. Освен методът е добре да се посочи кой точно трябва да изпълни дейността и очакваните резултати от нея.

Следващият етап е изготвяне на таблици със сроковете за изпълнение на конкретни дейности и важни моменти в проекта. За нашият проект ние оформихме следните таблици:

- представяне пред ЕК на допълнителни материали, подпомагащи мониторинга на проекта и срокове за тяхното изпращане;

- важни моменти (дейности) в проекта;

- задължителни доклади и срокове за тяхното изпращане до ЕК;

- времеви обхват на отделните дейности.

След изготвянето на всички тези съставни части на проекта идва ред и на финансовата част. Тя се попълва в два документа - Simplified Financial Statement и Financial Application form. Тези два документа са оформени като Microsoft Excel файлове, като в тях са внедрени необходимите формули и прехвърляния на цифри, които са необходими за постигането на стандартен вид на документа и коректното пресмятане на финансовата рамка на проекта. Разликата между двата документа е основно в съдържанието им - Simplified Financial Statement изпълнява функцията на счетоводен баланс на проекта, като дава информация за сумите по специфични пера, представляващи интерес за оценяващите. Документът Financial Application form отразява т.нар. разходи по икономически елементи, влизащи в състава на проекта. Тук за всеки елемент е оформена отделна таблица.

Във връзка със попълването на Simplified Financial Statement е важно да се следват стриктно инструкциите, които са записани под самия баланс и да се попълнят коректно данните, тъй като част от перата са със суми, които кандидата декларира и в много редки случаи се налага доказателствен материал и допълнителни документи. Ако при насрещна проверка покаже разминаване във декларираните и реалните суми, това ще е достатъчно основание за оценяващите да откажат финансиране. За придобиване на по-пълна представа за документа Simplified Financial Statement ще изброим перата, по които трябва да бъдат посочена информация:

- сумата, за която фирмата или лицето кандидатства за финансиране;

- последен ден на последния финансов период;

- продължителност на последният финансов период в месеци;

- продължителност на проекта в месеци;

- курс на валутата, в която са пресмятани сумите (ако вместо в евро сметките са правени в национална валута);

- нетни дълготрайни активи;

- краткотрайни активи (с продължителност на ползване до 1 година);

- парични средства и парични еквиваленти;

- капитал, включващ резервите;

- провизии;

- дългосрочни заеми (с продължителност над 1 година);

- текущи задължения (с продължителност до 1 година);

- общо приходи;

- разходи за персонал;

- други оперативни разходи;

- нетни финансови приходи/разходи;

- нетни инзвънредни разходи;

- данък върху печалбата;

- субсидии (тази графа се попълва само от организациите с нестопанска цел).

Трудна задача е попълването на документа Financial Application form, тъй като това попълване е свързано с много допълнителни пресмятания и съобразяване с нормативната уредба. Елементите (таблиците), от които се състои Financial Application form са основни за счетоводната отчетност на проекта.

Продължи към 4-та част на статията

 
05июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker