найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme | Моят проект по програма ЛАЙФ+ - част 2
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать автором  Какова реальная стоимость жизни. Заблуждение
О, воскликнет озабоченный натуральностью и полезностью своего пропитания читатель из Одессы в округе Линкольн штата Вашингтон в США, да в Воронеже хлебный ценовой рай. Я ем organic хлеб за $19.95. (И не подумайте, что за килограмм.)

Справедлива ли такая цена?

rostTar.NetNotebook.Net
 

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:
Каква е последователността при оформяне на проект по програма ЛАЙФ+?

Моят проект по програма ЛАЙФ+ - част 2

Истинската история на посетител на нашият сайт за неговото кандидатстване по програма ЛАЙФ+

След уточняването на рамките (финансови, нормативни, организационни, времеви), в които трябва да бъде проекта, екипът премина към изготвянето на проекта. При уточняването на тези рамки се препоръчва подробно разглеждане и обмисляне на всички данни, които ще бъдат описани в проекта. В случая на LIFE+ ЕК позволява да бъде поставяна сума, която да предвижда промени в цените, лихвения процент, инфлацията и други променливи величини. Препоръчително е също да се остави аванс и в сроковете (в случай на непредвидени обстоятелства), тъй като при неспазване на сроковете на бенефициента може да му бъде наложена санкция от страна на ЕК.
Във връзка със по-сложните процедури за подбор и удостоверяване на сделките с външни лица и фирми взехме решение да започнем с тях, за да избегнем възможни проблеми на по-късен етап. Тези сделки бяха свързани основно със закупуване на офис оборудване, необходимата за изпълнението на основната дейност техника, канцеларски материали и наем на помещения. Тъй като в нашият случай нямаме големи суми за разходи за външни услуги, избегнахме провеждането на търг за външните услуги, но все пак е нужно да се съберат по три оферти от независими доставчици (търговци, посредници) за всяка услуга, което също създава сериозни затруднения. Затрудненията идват от това, че трябва да бъде подбрана най-добрата оферта като цена и най-добрата като качество, което е много трудна задача. Допълнителната проверка на целесъобразността на избраната оферта от страна на Европейската комисия е друг проблем, за който трябва да се погрижим предварително, доколкото можем. Въз основа на това ние се заехме със задачата да съберем най-добрите три оферти за всяка една от външните услуги, като е добре те да бъдат в писмен вид и да бъдат приложени към цялостната документация при подаване на проектното предложение. За наемите на помещенията събрахме оферти от частно лице и от 2 агенции за недвижими имоти. Канцеларските материали можеха да бъдат доставяни от 2 вериги магазини, доказани на национално ниво и от 1 фирма - директен вносител на канцеларски материали от чужбина. Офертите за техниката събрахме най-лесно - тук имахме възможност да избираме между 3 вериги магазини за техника. Във връзка с нашите запитвания за оферти за офис оборудването получихме 3 оферти - от 1 местен производител и от 2 вериги магазини. След като приключихме със събирането на информация и избрахме по една оферта за всяка от външните услуги вече можехме да преминем към следващата стъпка - дефиниране на специфичните цели на проекта и произтичащите от тях дейности.

Основни цели на проекта са:

- предоставяне на информация на обществото относно европейската екологична политика;

- да даде достъп на заинтересованите лица до новите идеи и тенденции в световен план;

- да се оформи център за споделяне на добри практики и нормативни рамки от различни краища на света в областта на екологията;

- да помогне на хората да превърнат екологичното мислене в реални дейности, свързани с обикновени действия, които извършват в ежедневието си.

Дейностите, които трябва да се извършат за осъществяване на основните цели на проекта са:

- организиране на мрежа от сътрудници;

- писане на информативни статии и публикуване на репортажи на екологична тема;

- комуникация с екологични организации и природозащитници;

- дискутиране на конкретни проблеми и събития в областта на екологията с обществеността;

- промотиране на екологичният портал с цел информацията, която той съдържа да достигне до максимално много хора;

- предварителна редакция (целта е редакторската намеса да бъде сведена до минимум) на материалите, за да бъдат те коректно и разбираемо поднесени на обществеността;

- мониторинг на дейностите по изпълнение на проекта;

- обособяване, анализ и отчитане на резултатите от отделните дейности пред ЕК.

След обособяване на целите и дейностите е задължително избора на целева аудитория и според целевата аудитория да се съобразят и самите дейности. Разграничението може да бъде направено по пол, възраст, вероизповедание, географски зони, образование и т.п. В нашият случай целевата аудитория е хора от всякакви полове и раси, на възраст от 10 до 50 години, като основната насоченост е към младите.

Следваща стъпка е оформянето на план за очакваните резултати от проекта. Тук трябва да се планува внимателно, защото отчетите и оценяването ще бъдат изготвяне въз основа на изпълнението на поставените цели и очакваните резултати. Нашият план за очакваните резултати изглеждаше така:

- 10 000 000 посещения на екологичния портал;

- 6 000 материала и идеи, резултат от обмяната на информация в рамките на портала;

- 3 000 информативни статии на екологична тематика;

- 5 000 000 преглеждания на информациите за европейското законодателство в областта на опазването на околната среда и добрите екологични практики;

- разрастване на мрежата на екологичния портал до 700 души;

- 100 000 000 посещения на портала в края на периода и най-малко 60 000 постоянни посетители.

Заложените в този проект проблеми за решаване са в областите - "Престъпления срещу околната среда", "Отпадъци", "Качество на въздуха и водата", "Климатични промени" и "Химикали и токсични вещества".

След дефинирането на целите и дейностите, целевата аудитория, проблемите и очакваните резултати, които се включват в състава на проекта е важно да бъде определен екипът, който трябва да осъществи всички дейности. Членовете на този екип трябва да бъдат достатъчно компетентни, за да се справят със задачите си, като е желателно бенефициента да предостави на комисията професионална информация за членовете на екипа, която да обоснове решението му да назначи точно тези хора. Такава професионална информация може да се представи под формата на CV (автобиография), списък с предишни осъществени дейности на специалиста, научни трудове (ако има такива), дипломи и допълнителни квалификации, касаещи дейността, за която е нает. Съставът на екипа, който ще осъществява проекта е следният - 1 мениджър на проекта, 2 души администратори на проекта, 2 души маркетинг и реклама, 3 души редактори, 3 души поддръжка и обогатяване на информационния портал и неограничен брой доброволци.

За проекта е важно да се обособят и заинтересованите страни, като в повечето случаи е наложителна комуникация и съвместна работа с тях в определен етап от проекта. В нашият случай заинтересованите страни са много: учащи, политически и не политически организации, активни граждани, представители на бизнеса, учени, фондации, държавната и общинска администрация, журналисти и др.

Всеки проект си има своите рискове и те трябва да бъдат предвидени, за да могат да бъдат избегнати. Според изискванията на ЕК към проекта трябва да бъде приложен списък със възможните рискове и възможните реакции от страна на бенефициента по проекта.

Продължи към 3-та част на статията

 
05июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker